Gemeente

De Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen is een dynamische, groeiende geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus. De gemeente bestaat uit ongeveer 540 leden. De meeste daarvan wonen in de gemeente Emmen.

 

Onze gemeente heet 'Ichthus', dat betekent: 'Jezus Christus, Zoon van God, Redder'. Ichthus is een gemeenschap van mensen. Samen vormen wij een huis van levende stenen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus, onze Heer.


Hoewel we plaatselijk zelfstandig zijn, hoort de kerk bij een landelijk kerkverband van Christelijke Gereformeerde Kerken. Hierbij zijn 184 gemeenten aangesloten verspreid over het land. Met in totaal 75.000 leden.

We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten, 's ochtends om 9.00 of 10.30 uur (afwisselend elke week), en 17.00 uur, mits er geen kinderdienst is om 14:00u. De tijden zijn i.v.m. de overgang naar het gebouw Ichthus aan wijzigingen onderhevig; raadpleeg daarom deze pagina.