Internetcommissie

De internetcommissie is een groep enthousiaste mensen die zich inzetten om de leden van de Bethelgemeente en andere belangstellenden zo optimaal mogelijk te informeren. De internetcommissie zoekt naar mogelijkheden om in verschillende rubrieken zo overzichtelijk mogelijk de nodige informatie op de site te plaatsen.


Privacy-gevoelige gegevens staan in de app, waar gemeenteleden met alleen een bekend mailadres kunnen inloggen. Alleen die mensen die de mogelijkheid hebben om in te loggen kunnen deze gegevens ook bekijken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de wekelijkse nieuwsbrief en persoonlijke gegevens van nieuw ingekomen leden.

Dat de site mag bijdragen aan een goede communicatie, voor gemeente en overige belangstellenden, informatie delen en natuurlijk als allerbelangrijkste reden het dienen van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

We staan open voor positieve kritiek dus mailt u ons als u suggesties heeft.

We zijn te bereiken via de contactpagina.