ANBI & AVG-wet

ANBI
De Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen (CGK Emmen) is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (RSIN: 820703242).
Onze actuele ANBI gegevens en een overzicht van informatie t.b.v. deze status vindt u in ons beleidsplan en financieel overzicht.

De CGK Emmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01151397. Rabo-rekening NL10RABO0317013335.
Voor meer informatie over Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland klik hier voor de landelijke website.

AVG-wet
Wat betreft de privacy-wetgeving en het statement wat ook betrekking heeft op CGK Emmen;
Binnen onze gemeente is tevens een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris zal toezicht houden op, en naleving controleren van de AVG-wet binnen onze gemeente.

Klik hier voor het privacy statement van de Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen (CGK Emmen).